Voornemens om nog sterker en krachtiger te worden in 2017?

Kom naar de Pilates lessen in Het YogaHuis!

Data:
20 januari
17 februari
17 maart
21 april
19 mei

Tijd: 19.00-20.00 uur
€10,- per les

Docent: Maren Slijkhuis-Kucharzik
info@het-yogahuis.nl